Vad jag gör

Jag står på er sida i affären

Det är alltid ert företags affärs som ska vara i fokus. Tillsammans ser vi över vad som driver respektive draggar den digitala affären hos er idag och tillsammans tar vi fram en plan och en digital karta med mätbara mål. Den planen fungerar sedan som underlag för eget arbete och som kravställning för eventuella tjänster som behöver köpas in.

Ert eget arbete är viktigt

Jag hjälper er att bygga en egen intern digital förståelse och kompetens. Tillräcklig för att fatta rätt affärsbeslut och bli en bra digital kravställare då det behövs.

Jag är inte en digital byrå

Som en neutral part hjälper jag er att kravställa och hitta lämpliga specialistkompetenser. Mitt nätverk är stort, jag är bra på att leta, samordna och jag är bra på att skilja snömos från verklig kompetens. Tillsammans ser vi till att de som lovar att leverera verkligen gör det och att det implementeras på rätt sätt i er verksamhet och era processer.

Kontakt

charlotte@svibol.se
076-766 56 56
@Linkedin/Charlotte Wormbs

    Jag behöver hjälp med:

    Nå fler kunderKoppla samma digital marknadsföring och försäljningSätta digitala mål och mäta demAlltsammans eller något helt annat